HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen, zonder opgave van redenen, te herroepen. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde de goederen in bezit heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (e-mail: support@froothie.nl / Tel: 085 888 0396) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (per telefoon, e-mail of via ons formulier). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Het retouradres is:
Midl Logistics
Bijsterhuizen 11-56
6546 AS Nijmegen
Nederland

 

Neem voordat u een apparaat naar ons retourneert altijd contact op met support via support@froothie.nl. Bij voorbaat dank :)