1. Inleiding

Athena Solutions Pty Ltd met hoofdvestiging op Unit 1/ 24 London Drive, Bayswater VIC 3153, Australië (hierna genoemd: het “Bedrijf”, “wij’’, ‘’we”, of “ons”) verzamelt van de individuele gebruiker (hierna genoemd: “u” of “uw”) bepaalde persoonlijke gegevens via de website https://www.froothie.nl/ (hierna genoemd: de “Website”). Het bedrijf treedt op als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
 
Dit Privacybeleid bevat het beleid en de procedures van het Bedrijf die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens via de Website.

 

2. Uw toestemming

Door de Website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De term “ persoonlijke gegevens ” verwijst naar elke informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door dergelijke informatie te gebruiken, en de term “ verwerken ” verwijst naar het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens.
 
In uitzonderlijke gevallen (indien vereist door de toepasselijke wetgeving), zullen we om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Bijvoorbeeld, we kunnen uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vragen indien we van plan zijn (1) uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor doeleinden die niet in dit Privacybeleid zijn vermeld, (2) uw persoonlijke gegevens openbaar maken of overdragen aan derden die niet in dit Privacybeleid zijn vermeld, (3) gevoelige gegevens van u verzamelen, of (4) dit Privacybeleid aanzienlijk wijzigen.
 
Marketing communicatie Merk a.u.b. op dat directe marketingcommunicatie uitsluitend naar u wordt gezonden nadat u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door het formulier 'Aanmelden voor onze nieuwsbrief' op de Website in te vullen). U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor directe marketingcommunicatie (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) door te klikken op de "Afmelden" link in een van dergelijke directe marketingberichten die naar u zijn verzonden of door contact met ons op te nemen via gdpr-info@froothie.nl.
 

3. Soorten verzamelde persoonlijke gegevens

Merk op dat we voldoen aan de regels voor het minimaliseren van gegevens. We verzamelen en verwerken slechts een minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig is voor het uitvoeren van de door u gevraagde activiteiten. We proberen niet om persoonlijke gegevens van u te verzamelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de gevraagde activiteiten of voor het nastreven van onze legitieme zakelijke belangen.
 
 • Wanneer u een gebruikersaccount op de Website aanmaakt, dan verzamelen wij uw emailadres en wachtwoord.
 • Wanneer u producten via de Website koopt, dan verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:
   
  • i. Uw voornaam;
  • ii. Uw achternaam;
  • iii. Uw emailadres;
  • iv. Uw telefoonnummer;
  • v. Uw bedrijfsnaam (optioneel);
  • vi. Uw adres;
  • vii. Uw betalingsgegevens;
  • viii. Uw BTW-nummer (optioneel).
 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de "Ontvang onze nieuwsbrief"-functionaliteit die beschikbaar is op de Website, dan zullen wij uw emailadres verzamelen. Merk op dat door het aanvraagformulier voor de nieuwsbrief in te vullen, u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om u onze nieuwsbrief en andere directe marketingcommunicatie te verzenden.
 • Wanneer u een van de contactformulieren invult die beschikbaar zijn op de Website, dan verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:
   
  • i. Uw naam;
  • ii. Uw emailadres;
  • iii. Uw telefoonnummer;
  • iv. Alle andere informatie die u ons besluit te geven.
 • Wanneer u het garantie-registratieformulier invult, dan verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:
   
  • i. Uw voornaam;
  • ii. Uw achternaam;
  • iii. Uw emailadres;
  • iv. Uw adres;
  • v. Uw bestelnummer.
 • Wanneer u een partneraccount op de Website aanmaakt, dan verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:
   
  • i. Uw voornaam;
  • ii. Uw achternaam;
  • iii. Uw emailadres;
  • iv. Uw wachtwoord;
  • v. Uw adres;
  • vi. Uw telefoonnummer;
  • vii. Uw faxnummer;
 • Wanneer u de Website bezoekt, dan kunnen we uw IP adres verzamelen.
 
Gevoelige gegevens. Tenzij anders wordt vermeld in dit Privacybeleid, verzamelen wij geen gevoelige gegevens van u, zoals uw gezondheidsinformatie, mening over uw religieuze en politieke overtuigingen, ras-oorsprong, lidmaatschap van een beroeps- of handelsvereniging, of informatie over uw seksuele geaardheid.

 

4. Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

We respecteren de gegevensbeschermingsbeginselen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor (1) het beantwoorden van uw vragen en verzoeken, (2) het verwerken en leveren van uw bestellingen, (3) om u te informeren over belangrijke updates met betrekking tot uw bestellingen, (4) het verlenen van garantieservices, (5) het voorkomen van frauduleus gedrag, en (6) het verbeteren van onze activiteiten. De wettelijke grondbeginselen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn (1) het garanderen van de uitvoering van een contract en (2) het nastreven van onze legitieme zakelijke belangen.
 
De persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt om u voor onze nieuwsbrief aan te melden, zullen worden gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief en voor het aanbieden van advertenties van producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.
 
De persoonlijke gegevens die u verstrekt via een van de contactformulieren die beschikbaar zijn op de Website, worden gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken en om andere activiteiten uit te voeren die expliciet door u zijn verzocht.
 
Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt voor websiteanalyse-doeleinden.

 

5. Niet-persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld

We kunnen niet-persoonlijke websiteanalysegegevens verzamelen, zoals browsersoorten, besturingssystemen en de URL-adressen van websites waarop voorafgaand aan en na het bezoek van de Website is geklikt, om te analyseren welk soort gebruikers de Website bezoeken, hoe ze deze vinden, hoe lang ze blijven, van welke andere websites ze naar de Website komen, naar welke pagina's ze kijken, en welke andere websites ze na de Website bezoeken.
 
Toegevoegde gegevens. In het geval dat uw niet-persoonlijke gegevens met bepaalde elementen van uw persoonlijke gegevens worden gecombineerd, op een manier die ons in staat stelt om u te identificeren, dan zullen wij dergelijke verzamelde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens.

 

6. Gebruik van persoonlijke gegevens voor personeelsbeheer (HR)

Wanneer u solliciteert om bij ons te werken, dan verzoeken wij u om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken die ons in staat stellen om uw HR-profiel te maken en te beheren, uw geschiktheid voor de betreffende functie te beoordelen en ons in staat te stellen aan de nodige administratieve en wettelijke verplichtingen te voldoen. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor HR-beheer-doeleinden is onderhevig aan dit Privacybeleid en aan andere overeenkomsten die tussen u en ons zijn gesloten.
 
Soorten persoonlijke gegevens. Wij kunnen uw volledige naam, adres, emailadres, BSN-nummer, een kopie van uw identiteitskaart, uw bankgegevens en andere informatie verzamelen die nodig is voor contractuele doeleinden of die wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.
 
Gevoelige gegevens. Indien nodig, verzoeken we u mogelijk om ons enkele van uw gevoelige gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie, biometrische gegevens en lidmaatschap van een bedrijfs- of handelsorganisatie). Merk op dat we dergelijke gevoelige gegevens uitsluitend verzamelen indien dergelijke gegevens strikt noodzakelijk zijn voor het nastreven van onze legitieme belangen en uitsluitend nadat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 
Doeleinden van persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor legitieme HR-doeleinden verzamelen en verwerken, zoals het vergemakkelijken van werkgevers- of andere contractuele relaties. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze legitieme bedrijfsbelangen na te streven, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen, voor administratieve doeleinden of voor het melden van potentiële misdrijven. We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor doeleinden die door uw eigen belangen worden overschreven.
 
Openbaar maken en overdracht van persoonlijke gegevens. We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden openbaar maken indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien we onze contractuele verplichtingen jegens u moeten nakomen. Mogelijk moeten we bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke gegevens van u aan onze betalingsprovider doorgeven om u voor de aangeboden diensten te betalen. Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens aan andere groepsbedrijven overdragen. Merk a.u.b. op dat sommige derden mogelijk buiten het rechtsgebied waar u woont gevestigd zijn. Indien u inwoner van de EER bent, dan kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een entiteit buiten de EER worden overgedragen. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend buiten de EER overdragen indien we een passend beschermingsniveau kunnen garanderen, dat in overeenstemming is met dit Privacybeleid.
 
Veiligheidsmaatregelen. Uw persoonlijke gegevens zijn onderhevig aan de veiligheidsmaatregelen die in sectie 7 van dit Privacybeleid worden beschreven.
 
Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals toegang tot, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, uitoefenen door de instructies te volgen die in sectie 9 van dit Privacybeleid worden beschreven.
 
Bewaartermijn. Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard, alleen zolang dit noodzakelijk is voor HR-beheerdoeleinden of zo lang als door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. Zodra uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze onmiddellijk verwijderen.

 

7. Bescherming van persoonlijke gegevens

We gebruiken informatiebeveiligingshulpmiddelen en organisatorische maatregelen, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligde netwerken, encryptie en beperkte toegang tot persoonlijke gegevens door onze medewerkers, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We leveren alle redelijke inspanningen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en misbruik, verlies, en ongeoorloofde toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Merk echter a.u.b. op dat, vanwege de inherente risico's van het gebruik van internet, we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vernietiging, verlies, lekken of vervalsing van persoonlijke gegevens, veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen.
 
In het geval dat er zich een inbreuk in de persoonlijke gegevens voordoet, dan zullen we de relevante gegevensbeschermingsautoriteit onverwijld informeren en onmiddellijk redelijke maatregelen nemen om de inbreuk te beperken, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.
 
Merk a.u.b. op dat u als enige verantwoordelijk bent voor het browsen op de Website en voor de communicatie met ons, door een veilige internetverbinding te gebruiken.

 

8. Toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens

 
Derden, die namens ons diensten uitvoeren, kunnen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, zoals:
 
 • Onze hosting provider Nexcess;
 • Onze nieuwsbriefproviders MailChimp en SendGrid;
 • Onze webanalyseproviders Google Analytics, CrazyEgg;
 • Onze logistieke provider Shipwire;
 • Onze chat-interface provider LiveChat;
 • Onze advertentiepartner Facebook, Google Adwords;
 • Onze klantenservicepartner Gmail.
 
We zullen verzekeren dat dergelijke derde partijen een passend niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen, dat in overeenstemming is met dit Privacybeleid.
 
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zijn niet van plan dit in de toekomst te doen.
 
In sommige gevallen zullen we, wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving, antwoorden op verzoeken van overheidsinstanties om informatie over de gebruikers van de Website openbaar te maken, voor zover noodzakelijk voor het nastreven van doelstellingen van algemeen belang, zoals nationale veiligheid of wetshandhaving.
 
In het geval dat het Bedrijf gedeeltelijk of volledig wordt verkocht, dan kan het Bedrijf ook uw persoonlijke gegevens verstrekken aan een koper of een opvolgende entiteit.
 
Behalve de uitzonderingen vermeld in deze sectie 8, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken of overdragen aan derden.
 
Overdracht van persoonsgegevens buiten de EER. Indien u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), merk dan op dat sommige externe derde dienstverleners met wie wij samenwerken, mogelijk buiten de EER gevestigd zijn. Derhalve moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, dan zullen we verzekeren dat de derde partij die uw persoonlijke gegevens ontvangt, een passend niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens garandeert, dat in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

 

9. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen:
 
 • Een kopie krijgen van uw persoonlijke gegevens die wij opgeslagen hebben;
 • Uw persoonlijke gegevens naar een andere processor verplaatsen;
 • Uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderen;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en deze beperken;
 • Uw toestemming intrekken;
 • Uw klacht verwerken.
 
Indien u uw hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, stuur dan a.u.b. een email naar het volgende emailadres gdpr-info@froothie.nl. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, maar niet later dan binnen twee weken.
 
Een klacht indienen.Indien u een klacht wilt indienen over de manier waarop door ons met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, dan verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen. Nadat u contact met ons heeft opgenomen, zullen we uw klacht onderzoeken en u zo snel mogelijk antwoorden. Indien u inwoner bent in de EU en u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.
Privacy van kinderen. De website mag niet worden bezocht door personen jonger dan 18 jaar. Indien een persoon jonger dan 18 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder voorafgaand toestemming van de ouder of voogd te hebben verkregen, dan kan de ouder of voogd contact met ons opnemen en ons verzoeken om de persoonlijke gegevens te vernietigen.
 

 

10. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard zolang als nodig is om u de gevraagde dienst te verlenen of zolang dit nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen (bijvoorbeeld boekhoudingsdoeleinden) gedurende een periode die wordt gespecificeerd door de toepasselijke wetgeving. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze onmiddellijk uit onze systemen verwijderen.

 

11. Links van derden

De Website kan links van derden naar andere websites bevatten. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die websites en dit Privacybeleid is niet op hen van toepassing.

 

12. Cookies

Over cookies. De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein computerbestand dat bestaat uit letters en cijfers. Wanneer u een website bezoekt, dan kan deze website een cookie naar uw browser sturen. Vervolgens kan uw browser de cookie op uw computersysteem opslaan. Het belangrijkste doel van cookies is om een website uw apparaat te laten herkennen.
 
Er zijn twee soorten cookies, namelijk (1) permanente cookies, die geldig blijven tot hun vervaldatum, tenzij ze vóór die datum door de gebruiker zijn verwijderd, en (2) sessiecookies, die in een webbrowser worden opgeslagen en geldig blijven tot het moment waarop de browser wordt gesloten.
 
Cookies bevatten meestal geen persoonlijke gegevens. Door ons opgeslagen persoonlijke gegevens kunnen echter worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies. Webservers kunnen cookies gebruiken om: (1) gebruikers te identificeren en te volgen terwijl zij door verschillende pagina's op een website navigeren; en (2) gebruikers die naar een website terugkeren te identificeren.
 
Welke cookies gebruiken we? We gebruiken zowel permanente als sessiecookies, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende cookies: BIGipServer#, ASP.NET_SessionId, __AntiXsrfToken, __cfduid, CookieConsent, f5_cspm, __livechat, __livechat_lastvisit, 3rdparty, recent_window, _ga, _gid, _gat, xuid, ul_cb/sync, CMID, CMPS, CMPRO, CMST, CMDD, CMSC, rum, __adroll, IDE, ads/ga-audiences, w/1.0/sd, KRTBCOOKIE_#, PUBMDCID, ck1, #.gif, t_gid, GPS, __lc_mcid, __lc_mcst, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKI, SC_ANALYTICS_SESSION_COOK, cm/index/out, cm/n/out, en cm/triplelift/out.
 
Cookies weigeren. Indien u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies, dan moet u ofwel (1) stoppen met uw gebruik van de Website, of (2) uw browser instellen om cookies te weigeren. Houd er a.u.b. rekening mee dat sommige delen van de Website zonder cookies mogelijk niet correct functioneren. Indien u uw browser wilt instellen om cookies te weigeren, raadpleeg dan a.u.b. de helpinformatie van uw browser of bezoekhttps://www.aboutcookies.org. voor meer informatie.
 
Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om uw gebruik van de Website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over de Website door middel van cookies. De informatie die door Google Analytics wordt gegenereerd met betrekking tot de Website, wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de Website te maken. We kunnen de volgende advertentiefuncties van Google Analytics gebruiken: (1) Remarketing met Google Analytics; (2) Google Display Network Impression Reporting; (3) Google Analytics Demographics en Interest Reporting; en (4) geïntegreerde services waarvoor Google Analytics vereist is om gegevens te verzamelen via advertentiecookies en -identificatiemiddelen.
 
Afmelden voor Google Analytics. Indien u zich wilt afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics, dan kunt u dit doen via Advertentie-instellingen, Advertentie-instellingen voor mobiele apps of andere beschikbare middelen (bijvoorbeeld de consumenten-afmeldoptie van het NAI). U kunt ook een Google Analytics afmelding browser add-on installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

 

13. Wijziging van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen door een gewijzigde versie op de Website te plaatsen en een ingangsdatum bovenaan het Privacybeleid te vermelden. Uw voortgezet gebruik van de Website nadat een dergelijke gewijzigde versie is geplaatst, betekent dat u de wijzigingen erkent en ermee instemt om u te houden aan en gebonden te zijn aan het gewijzigde Privacybeleid. Controleer dit Privacybeleid a.u.b. regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele nieuwe wijzigingen.
 
Looptijd en beëindiging. Dit Privacybeleid treedt in werking op de ingangsdatum die bovenaan het Privacybeleid wordt vermeld en blijft geldig totdat het door ons wordt beëindigd of gewijzigd.

 

14. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid heeft, neem dan a.u.b. per e-mail contact met het bedrijf op via gdpr-info@froothie.nl of schrijf naar het volgende adres:

Athena Solutions Pty Ltd

Unit 1/ 24 London Drive,

Bayswater VIC 3153

Australië

 

15. Laatste wijziging

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2018.